ประกาศสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เงินกองทุนโบราณคดี)

(จำนวนผู้เข้าชม 1092 ครั้ง)