ประกาศสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เงินกองทุนโบราณคดี)

(จำนวนผู้เข้าชม 1033 ครั้ง)