ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)