กิจกรรมปลูกต้นไม้และป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิเชต ลิ้มภักดี  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง)