ลงพื้นที่ตรวจดูหลุมขุดค้นบ้านเชียงภายในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
          วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจดูหลุมขุดค้นบ้านเชียงภายในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน และเดินทางต่อมายังบ้านไม้ไทพวน (อนุสรณ์สถาน) ตรวจการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาอาคารไม้เก่า จากนั้นเดินทางมายัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตรวจเยี่ยมการซ่อมอาคารที่เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจดูอาคารสร้างใหม่ที่ใช้สำหรับเก็บโบราณวัตถุ โดยมีนายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๘ และ ๙ ให้การต้อนรับ  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง)