จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
          วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน) ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมการทำความสะอาดโบราณสถาน โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)