ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 เมษายน 2565

          วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสรรเพชญ จำปาเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง)