การขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดนาคาเทวี จังหวัดอุดรธานี โดยนางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
Tags:
Keywords: #วัดนาคาเทวี #อุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง)