ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการบูรณะอุโบสถ (สิม) วัดศรีธาตุประมัญชา ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดศรีธาตุประมัญชา ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)