องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง กล้องยาสูบดินเผา (Clay Pipe) ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเรื่องกล้องยาสูบดินเผา จากงานโบราณคดี

(จำนวนผู้เข้าชม 552 ครั้ง)