พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ปิดให้บริการ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ปิดให้บริการ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
Announcement
KhonKaen National Museum
will be closed 12 August 2020.
To celebrate H.M. Queen Sirikit
The Queen Mother's Birth Day.

(จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง)