การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด
ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 586 ครั้ง)