เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00-12.30 น. ทาง Facebook กรมศิลปากร
 
โดย นางวิรยาร์ ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

สามารถ รับชม ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/FineArtsDept/videos/261673881833301/

(จำนวนผู้เข้าชม 653 ครั้ง)