พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ดำเนินการซักซ้อม เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ดำเนินการซักซ้อม เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย จากภัยพิบัติที่สำคัญ โครงการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้
 
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้จริง

(จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง)