ปิดให้บริการ 15มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2563
ประกาศปิดให้บริการ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้างเชียง จังหวัดอุดรธานี 15มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2563
เนื่องจากจะดำเนินการปรับปรุงและซ่อมบำรุง หลังคาหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน จังหวัดอุดรธานี จึงจำเป็นต้องงดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม

(จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง)