สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๓
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและส่วนจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง)