...

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสหภาพเมียนมาด้านการบริหารจัดการแหล่งมรดกเมืองโบราณ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
     วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสหภาพเมียนมาด้านการบริหารจัดการแหล่งมรดกเมืองโบราณ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากองค์กรยูเนสโก (เมียนมา และ ไทย) จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานการการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง

(จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง)