...

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญชวน... "ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพระร่วง"ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ขอเชิญชวน...

"ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพระร่วง" ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่  10  กุมภาพันธ์  2556

ณ  บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ตั้งแต่เวลา   8.00 น. เป็นต้นไป

เที่ยวเมืองไทย หัวใจสีเขียว

ลดการใชัพลังงาน  เป็นมิตรกับโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม

(จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง)