...

"รอบคอบ รู้คิด จิตสาธารณะ"

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง  ๑๖.๐๐ น. พบกับกิจกรรมหลากหลาย

และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

(จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง)