...

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด 1

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด

โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ

ในวันศุกร์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕

ณ  อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดมณีบรรตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(จำนวนผู้เข้าชม 304 ครั้ง)