...

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการปฎิบัติหน้าที่ของ อส.มศ ณ วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(จำนวนผู้เข้าชม 381 ครั้ง)