...

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้เข้าสำรวจหอไตร วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้เข้าสำรวจหอไตร วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จ.ฉะเชิงเทรา
หอไตร วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) จ.ฉะเชิงเทรา หลังนี้เป็นอาคารไม้ มีงานแกะสลักไม้เป็นส่วนประกอบทั้งบานประตู เชิงชาย และหน้าบัน เป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+9
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
25
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง)