...

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕​ นางจารุวรรณ วรุณันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๔ ท่าน​ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน​
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕​ นางจารุวรรณ วรุณันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
รวมจำนวน ๔ ท่าน​ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน​ เมืองศรีมโหสถ​ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 256 ครั้ง)