...

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับช่องไทยไชโยออฟฟิเชียล​ จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมชนและโบราณ
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับช่องไทยไชโยออฟฟิเชียล​ จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมชนและโบราณสถานอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี​ดังนี้ ชุมชนโคกวัด เมืองโบราณศรีมโหสถ กลุ่มโบราณสถานสระมรกตและรอยพระพุทธบาทคู่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ และวิหารพระพุทธรูปทวารวดี เป็นต้น​ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ร่วมดูแลต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 274 ครั้ง)