...

อุโบสถหลังเก่าวัดทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อุโบสถหลังเก่าวัดทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วัดทุ่งควายกิน ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายในวัดมีอุโบสถหลังเก่ามีจารึกว่าสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๒ ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก ศาลาด้านหน้าอุโบสถพังลง กรมศิลปากรจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี และสำนักสถาปัตยกรรม ขุดแต่งและบูรณะอุโบสถหลังเก่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้กลับมามีสภาพมั่นคงแข็งแรงและฟื้นคืนรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
อุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ฐานอุโบสถเป็นฐานสิงห์ ซุ้มประตูเป็นปูนปั้นทรงโค้งเขียนลายพญานาค หลังคาทรงจั่วประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ทำจากไม้แกะสลัก มีชายคาปีกนกล้อมรอบ สันตะเข้เป็นปูนปั้นรูปพญานาคประดับเครื่องถ้วย ภายในอุโบสถมีฐานชุกชีก่ออิฐถือปูนประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย เหนือกรอบหน้าต่างเขียนภาพทศชาติชาดก รอบอุโบสถทั้ง ๘ ทิศมีซุ้มประดับใบเสมาหินทรายตรงกลางใบเสมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
ด้านหน้าอุโบสถมีศาลาเครื่องไม้ อันเป็นลักษณะเฉพาะของอุโบสถในอำเภอแกลง ที่สร้างราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบได้หลายวัด เช่น วัดจำรุง วัดหนองแพงพวย วัดเนินยาง วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 262 ครั้ง)