...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงในการติดตั้งและแสดงนิทรรศการศิลปะเกาหลี ผ่านระบบ Immersive Digital ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานฝ่ายไทย ในการประชุมร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี กับกรมศิลปากร เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงในการติดตั้งและแสดงนิทรรศการศิลปะเกาหลี ผ่านระบบ Immersive Digital ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์)

-----------------

Tuesday 27 September 2022 Mr. Sathaporn Thiengtham, Deputy Director General of the Fine Arts Department as the chairman of the Thai side joint meeting between the National Museum of Korea and the Fine Arts Department To discuss the agreement to install and display an exhibition of Korean art through Immersive Digital system at the National Museum Bangkok, with Ms. Nittaya Kanokmongkol, Executive Director of the Office of the National Museums, along with Director of Planning Group Projects and Foreign Relations Group and related officials attended the meeting at Meeting Room 1, 8th Floor, the Fine Arts Department (Dewet) Building.

(จำนวนผู้เข้าชม 607 ครั้ง)