...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,337,500 บาท

(จำนวนผู้เข้าชม 480 ครั้ง)