...

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วยการออกหน่วยบริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมประดิษฐ์พวงมโหตร ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสนุกกับการประดิษฐ์พวงมโหตร
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 490 ครั้ง)