...

ประกาศ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอุโบสถหลังเก่าวัดอินทาราม ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 558 ครั้ง)