...

กรมศิลปากรขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
กรมศิลปากรขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScADWOYGrVmeJ.../viewform

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)