...

กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรม รณรงค์การปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ณ โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดลพบุรี สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ลพบุรี) เลขานุการมูลนิธิพลเอกหอมโห้ลำยอง และมิตร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี (อส.มศ.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ .. ทั้งนี้ กิจกรรมจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมได้วัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)