...

๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เข้าร่วมงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้นำสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย ไข่เค็มดินสอพอง ขนมเปี๊ยะ และหนังสือดี น่าอ่าน “ถอดรหัสพระเจ้าฮินดู” “เมืองประวัติศาสตร์ ลพบุรี “ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่น ภายในงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง)