...

“ปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี “ปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ชั่วคราว” (โบราณสถานพระปรางค์สามยอด, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง)