...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

(จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง)