...

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะชมรมถ่ายภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะชมรมถ่ายภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ คน เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมี นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 557 ครั้ง)