...

ร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธลวบุรารักษ์ " พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี ณ บริเวณวิหารเก้าห้อง โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธลวบุรารักษ์ " พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี ขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี ณ บริเวณวิหารเก้าห้อง โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 588 ครั้ง)