...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานคลองเรือก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 753 ครั้ง)