...

โครงการ "ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา" (ฟื้นฟูศาสนสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัย) ณ วัดลอดช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ "ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา" (ฟื้นฟูศาสนสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัย)

ณ วัดลอดช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

จัดโดย สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

กิจกรรม  ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพวัดหลังจากประสบอุทกภัย

(จำนวนผู้เข้าชม 920 ครั้ง)