...

โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ และฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง)