ภาพลายเส้น "ผาจันทร์แดง"
ภาพลายเส้น "ผาจันทร์แดง"
แหล่งโบราณคดีที่พบร่องรอยภาพสลัก 1 ใน 2  แห่ง
ของจังหวัดศรีสะเกษ
ณ บ้านภูดินพัฒนา ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ 
 
ภาพลายเส้นโดย นางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
สามารถรับชม วิดีทัศน์ "ภาพสลักผาจันทร์แดง" 
ได้ที่ https://web.facebook.com/watch/?v=432040254913024

(จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง)