ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู
หนังสือดีน่าอ่าน "ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู" ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
 
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเอาภาพประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จำนวนกว่า ๒๐๐ ภาพ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ทั้งภาพจากชุดฟิล์มกระจกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร และสมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
โดยจัดเรียงภาพตามลำดับเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินรวม ๕ คราว คือในพุทธศักราช ๒๔๓๒ (ร.ศ. ๑๐๘), พุทธศักราช ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙), พุทธศักราช ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕), พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๔๑ (ร.ศ. ๑๑๗) และพุทธศักราช ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) แล้วจัดทำเป็นหนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พร้อมคำบรรยายภาพอย่างครบถ้วน ซึ่งวันนี้แอดมินได้คัดเอาภาพถ่ายส่วนหนึ่ง จากจำนวนภาพถ่ายกว่า ๒๐๐ ภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ มาฝากกันด้วยค่ะ 
 
เล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑๖ หน้า ราคา ๗๕๐ บาท 
 
สามารถสั่งซื้อได้ที่ : https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/417
 

(จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง)