หนังสือดีน่าอ่าน หนังสือ “พระพุทธรูปปางต่าง ๆ” จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร
หนังสือดีน่าอ่าน 
 
หนังสือ “พระพุทธรูปปางต่าง ๆ” จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร (พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘) ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๗๐ ปาง เช่น ปางมหาภิเนษกรมณ์ ปางมารวิชัย ปางนาคปรก ปางปฐมเทศนา ปางห้ามสมุทร และปางประทานพร โดยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูป ซึ่งสร้างขึ้นตามเหตุการณ์ต่างๆ ในพระพุทธประวัติ รวมทั้งการคลี่คลายคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปจากอินเดียมาสู่ไทยและพุทธศิลป์ที่ปรากฏในไทยที่มีพัฒนาการมาถึงปัจจุบัน
 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ PDF ได้ที่ : https://www.finearts.go.th/.../O5Ng4jpONBGmwqJQIHnqKZu4rB...
ดาวน์โหลดไฟล์: พระพุทธรูปปางต่าง1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: พระพุทธรูปปางต่าง2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: พระพุทธรูปปางต่าง3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: พระพุทธรูปปางต่าง4.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)