องค์ความรู้วิชาการ เรื่อง อาหารมงคลในพิธีแต่งงานของชาวบาบ๋าภูเก็ต
องค์ความรู้วิชาการ เรื่อง อาหารมงคลในพิธีแต่งงานของชาวบาบ๋าภูเก็ต
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
"เสี่ยหนา" หรือ ปิ่นโตจีน ของใช้ในงานมงคง
องค์ความรู้วิชาการ เรื่อง อาหารมงคลในพิธีแต่งงานของชาวบาบ๋าภูเก็ต
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
"เสี่ยหนา" หรือ ปิ่นโตจีน ของใช้ในงานมงคง
https://www.facebook.com/ThalangNationalMuseum/posts/3201720979914096
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: อาหารมงคล9.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง)