ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)