...

สำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา
ขอเชิญ ร่วมงาน "โครงการแบ่งปันความรู้  สู่ความเข้าใจในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร " ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๔ ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  เป็นต้นไป  มีการแสดงโขน จากสำนักการสังคีต  กรมศิลปากร และการเสวนา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆของส่วนราชการสังกัดกรมศิลปากรและสถาบันต่างในจังหวัดสงขลา มีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมื้องมากมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 1400 ครั้ง)