...

นิทรรศการ The story of khao daeng : คุณ เรา เขาแดง
  นิทรรศการ The story of khao daeng : คุณ เรา เขาแดง
     นิทรรศการใหม่แกะกล่องจากสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลาและองค์กรเครือข่าย เป็นนิทรรศการบอกเล่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของเขาน้อยและเขาแดง อันเป็น “จุดกำเนิด หรือจุดเริ่มต้น” ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและกระตุ้นให้เกิดกระแสอนุรักษ์โบราณสถาน
      นิทรรศการนี้ จัดขึ้นที่บ้านเขียนเจริญ(ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปิดให้เข้าชมในวันศุกร์ - เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

(จำนวนผู้เข้าชม 457 ครั้ง)