...

เจดีย์บนเขาล้อน
เจดีย์บนเขาล้อน 

       เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาล้อน ในพื้นที่หมู่ ๑ บ้านปากบางสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
      มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูน ส่วนองค์ระฆังมีลักษณะยืดสูง รองรับส่วนยอดซึ่งปลายยอดนั้นหักหายไป 
      โดยมีเรื่องราวในท้องถิ่นเล่ากันว่าเมื่อสร้างยอดเจดีย์สำเร็จเมื่อใดก็จะถูกฟ้าฝ่าพังลงมาทุกครั้ง เจดีย์องค์นี้จึงไม่มียอดมาจนปัจจุบัน และยังมีเรื่องราวของถ้ำในบริเวณหน้าผาริมทะเลซึ่งเล่ากันว่าเดิมเต็มไปด้วยถ้วยชามซึ่งชาวบ้านสามารถหยิบยืมไปใช้งานได้ แต่ต่อมาถ้ำปากถ้ำแห่งนี้ได้ปิดลงกลายเป็นหน้าผาอย่างในปัจจุบัน 
      สำหรับอายุสมัยของเจดีย์องค์นี้เดิมอาจเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยา แต่ในเวลาต่อมาเจดีย์องค์เดิมคงทรุดโทรมลงจึงมีการบูรณะขึ้นใหม่จนปรากฏรูปทรงในศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปกรรมท้องถิ่น ในราวสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา
      จากจุดที่ตั้งเจดีย์ยังสามารถชมทิวทัศน์ทั้งทะเลอ่าวไทย ชายหาดสะกอม หาดพร้าว และเกาะขาม ที่สวยงาม รวมทั้งมีจุดถ่ายภาพบริเวณปลายแหลมขามซึ่งเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่อีกด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียบเรียง/ภาพถ่าย: นายสารัท ชลอสันติสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ
ดาวน์โหลดไฟล์: เจดีย์บนเขาล้อน1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: เจดีย์บนเขาล้อน2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: เจดีย์บนเขาล้อน3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: เจดีย์บนเขาล้อน4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: เจดีย์บนเขาล้อน5.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1075 ครั้ง)