...
โครงการบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง)