...
โครงการบูรณะโบราณสถานวัดปุราณประดิษฐ์ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

(จำนวนผู้เข้าชม 358 ครั้ง)