...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ ดังนี้
- หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบมาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้
- เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้
- แต่งผิวหินทรายใหม่ให้กลมกลืนกับหินทรายเดิม
- ติดตั้งซุ้มหน้าบันโคปุระด้านทิศตะวันออก

(จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง)